Voorwaarden 2024

De informatie over deze rally wordt per email gecommuniceerd.

Zijn er nog vragen of een wijziging op de inschrijving neem dan contact op met jaaprallycontrol@gmail.com

 

Betaling

U dient het inschrijfgeld, 200 euro als 1 persoon lid is en 220 euro als geen van beiden lid zijn, uiterlijk 10 oktober 2024, over te maken op bankrekeningnummer; IBAN NL19 INGB 0000494766 tnv Saab Club Nederland. Vermeld bij uw betaling Saab Viking Rally 2024 plus de namen van de bestuurder en navigator. Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. Indien, door het bereiken van het maximale aantal deelnemers, uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd volgt volledige restitutie.

 

 

 

Annulering

Indien u na inschrijving door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rit wordt het volgende gerestitueerd:

 

Onderstaande voorwaarden gelden voor nieuwe inschrijvingen vanaf 10 oktober 2024.

 

·         voor 10 oktober:    50% restitutie van het inschrijfgeld.

·         vanaf 10 oktober : geen restitutie.

 

Als er na betaling sprake is van verschuivingen van de ene naar een andere latere rally, vervalt de annuleringsregeleing

 

Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven indien u geen recht hebt of gebruik maakt van de

restitutie.

 

Overmacht

De organisatie betaalt 50% van het inschrijfgeld terug, indien het evenement door overmacht —voor aanvang van het evenement — niet door kan gaan. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, Corona, enzovoort.