Voorwaarden

Deelnamevoorwaarden IJssel a la Carte 2024

 

Deelname aan IJssel a la Carte staat open voor alle types auto's. Een oldtimer heeft de voorkeur.

Dit evenement is bedoeld om u uitvoerig uitleg te geven over allerlei kaartleessystemen die bij veel autoritten gebruikt worden.

 

Uw automobiel dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen,

een geldig APK (indien van toepassing), etc.

U bent bekend en gaat akkoord met de privacy wetgeving.

 

Inschrijven

Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling met een maximum van 60 deelnemers. De inschrijving is geopend en sluit als het maximum aantal deelnemers is bereikt.

 

Kosten

Het inschrijfgeld voor de IJssel a la Carte bedraagt € 160,00 per equipe.

Hiervoor ontvangt de deelnemende equipe:

> een set informatie / routeboeken in kleur;

> een prachtige route en gezellig samenzijn.

> een briefing vooraf over de te rijden systemen, rallyapp  en mondelinge uitleg na afloop van de rit.

> Lekker broodjes bij de briefing en een buffet einde dag!

 

Annulering

Indien u na inschrijving door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt het volgende gerestitueerd:

• 1 maand voorafgaand aan de ralydag:  restitutie van het inschrijfgeld.

• na 1 april 2024: geen restitutie.

Wel is het mogelijk een andere equipe in te laten schrijven.

 

Overmacht

De organisatie zal € 50,00 van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, Corona,BSE enzovoort.

 

Betaling

U dient het inschrijfgeld uiterlijk  1 april 2024 te hebben voldaan op bankrekeningnummer

IBAN NL67 RABO 0183 667 476  t.n.v. Stichting RallyControl te Zwolle onder vermelding van de naam van de equipe.

Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief.

Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd volgt volledige restitutie.

 

Het reglement en de routebeschrijving naar de startlokatie ontvangt u ongeveer 8 dagen voor het evenement via de mail.